भारत सरकारची शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती योजना


शासन निर्णय उद्देश अटी व शर्ती खालील परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही लाभाचे स्वरूप
गट निवासी विद्यार्थीअनिवासी विद्यार्थी
१२००५५०
८२०५३०
५७०३००
३८०२३०
संपर्क