विद्याशाखा व अभ्यासक्रमाचे विषय : वरिष्ठ महाविद्यालय


कला शाखा (बी.ए.)

अनिवार्य विषय

द्वितीय भाषा

ऐच्छिक विषय

इंग्रजी

मराठी

गट १ : मराठी / हिंदी / इंग्रजी

 

हिंदी

गट २ : अर्थशास्त्र / लोकप्रशासन

 

इंग्रजी

गट ३ : इतिहास

 

 

गट ४ : राज्यशास्त्र / समाजशास्त्र

 

 

गट ५ : गृहविज्ञान / शारीरिक शिक्षण

  • वरील ऐच्छिक विषयाच्या गटातून प्रत्येकी एक याप्रमाणे कोणतेही तीन विषय निवडावे लागतील
  • द्वितीय भाषा गटातून एक विषय निवडावा लागेल.
  • पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रथम वर्षात निवडलेले विषय द्वितीय व तृतीय वर्षासाठी अभ्यासावे लागतील

विज्ञान शाखा (बी.एस्सी.)

अनिवार्य विषय

द्वितीय भाषा

ऐच्छिक विषय

इंग्रजी

मराठी

खालीलपैकी कोणत्याही एका गटाची निवड करावी

 

हिंदी

1. Physics-Chemistry-Mathematics

 

इंग्रजी

2. Physics-Chemistry-Electronics

 

 

3. Physics-Chemistry-Computer Science

 

 

4. Physics-Electronics-Computer Science

 

 

5. Physics-Mathematics-Computer Science

 

 

6. Physics-Electronics-Mathematics

 

 

7. Chemistry-Botany-Zoology

 

 

8. Botany-Zoology-Computer Science

 

 

9. Botany-Chemistry-Computer Science

 

 

10. Zoology-Chemistry-Computer Science 

  • पदवी अभ्यासक्रमासाठी प्रथम वर्षात निवडलेले विषय द्वितीय व तृतीय वर्षासाठी अभ्यासावे लागतील


वाणिज्य शाखा (बी.कॉम.)

I - SEMESTER

II - SEMESTER

Course
Code

Name of the Subject

Course
Code

Name of the Subject

ART-131

English (Comp.)

COM-131

English (Comp.)

ART-132

Marathi (SL)

Chose any one

COM-SL-131

Marathi (SL)

Chose any one

ART-137

Hindi (SL)

COM-SL-136

Hindi (SL)

ART-137

Add. English (SL)

COM-SL-137

Add. English (SL)

COM-132

IT Application in Business - I

COM-232

Financial Accounting – II

COM-133

Business and Industrial Economics

COM-233

Business Mathematics and Statics-II

COM-134

Business Mathematics and Statics-I

COM-234

Business Organisation and Management

COM-135

Financial Accounting - I

COM-235

IT Application in Business - II

COM-201

Entrepreneurship Development–I (Elective)

COM-203

Entrepreneurship Development–II (Elective)

III - SEMESTER

IV - SEMESTER

Course
Code

Name of the Subject

Course
Code

Name of the Subject

COM-301

English (Comp.)

COM-401

English (Comp.)

COM-SL-131

Marathi (SL)

Chose any one

COM-SL-131

Marathi (SL)

Chose any one

COM-SL-136

Hindi (SL)

COM-SL-136

Hindi (SL)

COM-SL-137

Add. English (SL)

COM-SL-137

Add. English (SL)

COM-303

Corporate Account – I

COM-403

Corporate Account – II

COM-304

Cost Account -I

COM-404

Cost Account -II

COM-305

IT Application In Business – III

COM-405

IT Application In Business – IV

COM-306

Goods & Services Tax Account – I

COM-406

Goods & Services Tax Account – II

COM-307

Banking (Elective)

COM-407

Insurance (Elective)

 

 

 

 

V - SEMESTER

VI - SEMESTER

Course
Code

Name of the Subject

Course
Code

Name of the Subject

COM-501

Advanced Finncial Accounting-I

COM-601

Advanced Finncial Accounting – II

COM-502

Management Accounting – I

COM-602

Management Accounting – II

COM-503

Auditing

COM-603

Direct Tax

COM-504

Business Regulatory Framework- I

COM-604

Business Regulatory Framework – II

COM-505

Computerised Accounting – I

COM-605

Computerised Accounting – II

COM-506

Supply Chain Management & Logistics (Elective)

COM-606

Capital Market (Elective)

                                


Copyright © 2021. This is the official Website of J. E. S. College, Jalna (M. S.) India