विद्याशाखा व अभ्यासक्रमाचे विषय : कनिष्ठ महाविद्यालय


अकरावी कला शाखा                                     XI Arts Faculty


अनिवार्य विषय

द्वितीय भाषा

 

Compulsory Subject

Second Language

इंग्रजी

मराठी

English

Marathi

पर्यावरण शिक्षण

हिंदी

Environmental Science

Hindi

आरोग्य व शारीरिक शिक्षण

 

Health & Phy. Education

 

ऐच्छिक विषय

 

Optional Subject

इतिहास,
राज्यशास्त्र,
समाजशास्त्र,
मानसशास्त्र,
अर्थशास्त्र / सहकार 

 

History,
Political Science,
Sociology,
Psychology,
Economics / Co-operation

कला शाखेत द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम

 

Bifocal Vocational Subject in Arts Faculty

विपणन व विक्रय कला,  
कार्यालयीन व्यवस्थापन

 

Marketing & Salesmanship, 
Office Management

 

अकरावी वाणिज्य शाखा (माध्यम : मराठी/इंग्रजी)      XI Commerce Faculty (Medium : Marathi/English)


अनिवार्य विषय

द्वितीय भाषा

 

Compulsory Subject

Second Language

इंग्रजी

मराठी

English

Marathi

पर्यावरण शिक्षण

हिंदी

Environmental Science

Hindi

आरोग्य व शारीरिक शिक्षण

माहिती तंत्रज्ञान
(मर्यादित ३० जागांसाठी)

Health & Physical Education

Information Technology
(Limited 30 Seats)

ऐच्छिक विषय

 

Optional Subject

पुस्तपालन व लेखाकर्म,
वाणिज्य संघटन,
सचिवाची कार्यपद्धती,
अर्थशास्त्र / सहकार
गणित

 

Book Keeping & Accountancy,
Organization of Commerce & Management,
Secretarial Practice,
Economics / Co-operation
Mathematics

वाणिज्य शाखेत द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम

 

Bifocal Vocational Subject in Commerce Faculty

विपणन व विक्रय कला,  
कार्यालयीन व्यवस्थापन

 

Marketing & Salesmanship, 
Office Management

अकरावी विज्ञान शाखा                           XI Science Faculty


अनिवार्य विषय

द्वितीय भाषा

 

Compulsory Subject

Second Language

इंग्रजी

मराठी

English

Marathi

पर्यावरण शिक्षण

हिंदी

Environmental Science

Hindi

आरोग्य व शारीरिक शिक्षण

माहिती तंत्रज्ञान
(मर्यादित ६० जागांसाठी)

Health & Phy. Education

Information Technology
(Limited 60 Seats)

ऐच्छिक विषय

 

Optional Subject

भौतिकशास्त्र,    रसायनशास्त्र,
(पुढीलपैकी कोणतेही दोन विषय निवडावे)
गणित,    जीवशास्त्र,
समाजशास्त्र/ मानसशास्त्र

 

Physics,   Chemistry,
(Select any Two of the next subject)
Mathematics,    Biology,
Sociology / Psychology

विज्ञान शाखेत द्विलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम

 

Bifocal Vocational Subject in Science Faculty

इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी,
मेन्टेनन्स ऑफ कम्प्युटर सायन्स,
पीकशास्त्र,
विपणन व विक्रयकला,
कार्यालयीन व्यवस्थापन,
इलेक्ट्रिक टेक्नॉलॉजी, (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमार्फत)
ऑटोमोबाइल सर्विस टेक्नीशियन, (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमार्फत)
स्कूटर मोटर्स (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमार्फत)

 

Electronics Technology
Repair Maintenance of Computer Science
Cropscience
Marketing and Salesmanship
Office Management
Electric Technology (Collaboration with ITI)
Automobile Service Technician (Collaboration with ITI)
Scooter Motors (Collaboration with ITI)

नोट : इयत्ताअकरावीवर्गातनिवडलेलेविषयबारावीवर्गातअभ्यासावेलागतील
अकरावी किमान कौशल्य आधारित व्यवसाय अभ्यासक्रम (एम.सी.व्ही.सी.)


अनिवार्य विषय

द्वितीय भाषा

 

Compulsory Subject

Second Language

इंग्रजी

मराठी

English

Marathi

पर्यावरण शिक्षण

 

Environmental Science

 

आरोग्य व शारीरिक शिक्षण

 

Health & Phy. Education

 

पायाभूत अभ्यासक्रम

 

 

Basic Course

 

ऐच्छिक विषय

 

Optional Subject

फायनान्शिअल अकाउंटिंग अँड ऑफिस मॅनेजमेंट,
(UA, UB, UC)
मार्केटिंग रिटेल मॅनेजमेंट,  (VA, VB, VC)
इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नॉलॉजी (EA, EB, EC)

 

Financial Accounting and Office Management
(UA, UB, UC)
Marketing Retail Management (VA, VB, VC)
Electronics Technology (EA, EB, EC)

व्यवसाय अभ्यासक्रमाचे विशेष फायदे

 

Benefits of HSC Vocational Course

  • रोजगार व स्वयंरोजगाराची संधी
  • एक वर्षासाठी अप्रेंटीशीपची संधी
  • बीए बीकॉम प्रथम वर्षास प्रवेश

 

  • Opportunity of employment and self employment
  • opportunity of one year apprenticeship,
  • BA and B.Com 1st year direct admission


Copyright © 2021. This is the official Website of J. E. S. College, Jalna (M. S.) India